دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی گیاه پزشکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11506 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11528 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11531 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11535 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11543 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11585 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون مرد 20
11579 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی گیاه پزشکی با آزمون مرد 20
11588 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11594 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11608 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11615 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11621 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11643 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11652 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11665 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11668 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11675 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11682 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11688 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11690 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11694 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11708 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11735 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11744 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11756 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11758 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق مرد 20
11768 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11770 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11779 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11777 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11781 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11786 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11529 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11551 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11589 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11611 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11617 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11625 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11647 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 5
11656 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
11686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
11692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15
11736 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
11748 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11757 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
11773 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11780 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
11778 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
11782 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11787 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
30105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
30137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
30127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
30138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
30143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18167 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18146 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)

نظر خود را بنویسید