دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زمین شناسی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15389 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 50
11508 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی با آزمون زن و مرد 50
15410 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15417 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15427 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 41
15430 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
11566 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی با آزمون زن و مرد 30
11595 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی با آزمون زن و مرد 40
15492 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 63
15546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 72
15597 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
11657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی با آزمون زن و مرد 25
15610 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
11670 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی با آزمون زن و مرد 35
15640 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
11698 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون زن و مرد 30
15713 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 41
15733 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 32
15765 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 23
15789 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 41
15839 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15824 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15864 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15899 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15424 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15435 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15494 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 13
15553 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15603 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15614 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15643 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
11714 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون زن و مرد 15
15735 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15775 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 14
15844 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15828 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 14
15902 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
31854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31828 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نژند - ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
42292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس (محل تحصیل هرمز) هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18164 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی با آزمون مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید