دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فناوری اطلاعات سلامت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12761 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12798 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12841 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
11826 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11845 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
11869 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12045 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12065 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12097 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12121 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12203 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 22
12223 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 15
12289 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12453 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12496 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه
12629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 18
12690 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11891 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12461 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 3
12532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
12666 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
30125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 35

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون مرد 1 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون مرد 6 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید