دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی بهداشت محیط و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12773 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12763 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12783 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12786 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12794 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 35
12799 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12807 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12842 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11806 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
11828 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه
11847 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11876 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11908 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11942 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11966 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
11989 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
11997 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12027 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12038 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12127 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12151 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12163 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12164 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12189 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12207 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12228 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12252 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12285 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12286 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12303 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12316 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12393 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 26
12424 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12437 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12455 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12498 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 23
12549 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12610 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
12632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12664 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12696 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12725 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12737 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12746 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
11897 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12233 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12367 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
11916 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 6
11952 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12323 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 2
12462 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12594 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12753 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل دانشکده بهداشت
12747 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18161 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نظر خود را بنویسید