دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش تکنولوژی پرتو درمانی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11802 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 18
11958 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 24
12336 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 25
12472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12357 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید