دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش بهداشت و بازرسی گوشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11538 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 48
11554 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 30
11546 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 12
11564 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید