دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش اقتصاد کشاورزی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16108 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16120 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون زن 16
16126 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16182 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16224 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16297 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16346 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16347 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16349 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16378 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16421 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16443 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16598 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
16102 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16109 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
16128 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
16185 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16225 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16261 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
16348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 8
16350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16388 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 10
16423 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
16452 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16600 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
33165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 28
32269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 28
32888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 28
45831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 12
45527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 12
46260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18272 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد
18280 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید