دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11522 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11530 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 35
11557 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11607 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11628 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11702 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11733 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11751 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 25
11526 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 10
11562 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11610 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11632 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11754 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید