دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زیست فناوری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11516 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 25
11556 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11570 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 15
11599 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11639 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11729 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 21
11732 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 40
11769 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون زن و مرد 40
11775 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 70
11784 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری با آزمون زن و مرد 40
11519 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 8
11561 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 15
11730 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 9
11772 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون زن و مرد 10
30135 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست فناوری با آزمون زن و مرد 60 با همکاری »بنیاد بیماریهای نادر«
30109 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 60
30118 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 60
31904 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
30120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 60
31838 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31846 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
30130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری با آزمون زن و مرد 60
31816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید