دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11937 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 20
12004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 25
12114 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 30
12380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون مرد 20
12492 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 30
11947 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید