دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زیست شناسی جانوری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11501 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 65 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15390 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11539 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11567 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 15
11590 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 52
11596 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 44
11600 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 40
11605 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
15518 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 36
11618 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11636 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11641 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11649 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11658 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11671 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 20
11699 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11728 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 100
11738 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
15737 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 27
11741 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11750 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11759 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11547 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 20
11592 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 8
11602 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 8
15531 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 18
11622 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
11645 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
15604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 9
11715 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 13
11739 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 10
11745 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
15776 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 14
11763 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
31811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید