دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زیست شناسی گیاهی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15375 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 59
15391 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 50
11511 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 35
11515 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 34
15411 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 68
11541 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 40
11569 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 15
15465 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15484 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 47
11598 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 44
15493 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15503 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15519 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15547 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15576 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 23
11660 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 20
15615 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 45
15628 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
11701 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 25
15712 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن 27
15734 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15739 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15746 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15766 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 23
11761 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 30
15790 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 72
15809 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 72
15854 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
11518 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 9
11549 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 10
15475 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15486 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
15495 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
15532 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15554 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15588 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15605 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
11717 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 13
15736 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15752 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15777 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14
15788 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15859 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
31891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 54
31897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 54
31833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 54
42290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
40102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 40
42236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
40169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 40
42416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
42597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید