دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش شیمی محض و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16581 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
16008 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون زن و مرد 48 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16026 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 44
16031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 30
16063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 64
16076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
16086 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 36
16092 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16098 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16115 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 18
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16135 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 38
16143 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
16146 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 64
16170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون زن و مرد 40
16184 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16191 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
16240 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 28
16253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16274 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16283 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16290 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 40
16300 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16309 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
16323 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 21
16382 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 20
16405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 19
16422 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 36
16447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 44
16468 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 20
16482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16505 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
16536 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16554 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 60
16562 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
16607 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
16582 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16053 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 8
16064 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16088 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16105 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 14
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16136 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 10
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16175 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16187 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16197 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16263 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16392 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16409 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16456 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16469 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16490 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16506 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16543 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16555 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
33089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
32707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
32408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
32218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
32907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
45855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
45898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
46125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
45541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
46295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
46660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
47331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45722 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی) آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18239 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
21635 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماونـد، رودهـن، پـردیس، ورامین، قرچک، پاکدشـت، پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک محل خدمت پردیساولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماونـد، رودهـن، پـردیس، ورامین، قرچک، پاکدشـت، پیش
21636 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مـلارد، شـهریار، قـدس، ربـاط کریم، بهارسـتان، اسلامشـهر محـل خدمت ملارد
21637 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
21638 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41
21639 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مـلارد، شـهریار، قـدس، ربـاط کریم، بهارسـتان، اسلامشـهر محـل خدمت رباط کریم
21640 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماونـد، رودهـن، پـردیس، ورامین، قرچک، پاکدشـت، پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک محل خدمت پاکدشت
21641 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مـلارد، شـهریار، قـدس، ربـاط کریم، بهارسـتان، اسلامشـهر محـل خدمت رباط کریم
21642 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماونـد، رودهـن، پـردیس، ورامین، قرچک، پاکدشـت، پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک محل خدمت پردیس
21643 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماونـد، رودهـن، پـردیس، ورامین، قرچک، پاکدشـت، پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک محل خدمت پاکدشت
21644 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61
21645 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51
21646 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41
21647 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61

نظر خود را بنویسید