دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی طبیعت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15875 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15397 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15402 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15423 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15451 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11582 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت با آزمون زن 20
15473 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15509 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15528 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15561 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15567 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15587 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15623 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15627 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11684 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت با آزمون زن 20
15633 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15651 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15683 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11710 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت با آزمون مرد 20
15710 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15760 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15774 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15797 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15815 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15842 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15858 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15866 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15888 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15901 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15880 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15408 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15455 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15483 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15516 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15541 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15570 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15596 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 4
15639 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15696 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15709 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 15
15711 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15731 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15764 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15822 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15847 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 4
15863 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15895 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15904 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید