دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش میکروبیولوژی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11512 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 30
11517 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی با آزمون زن 34
11571 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 15
11662 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 22
11752 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 25
11762 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 30
11771 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 40
11776 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 80
11514 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 5
11520 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی با آزمون زن 9
11755 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 15
11765 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 20
11774 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 10
30110 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60
30144 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 60
30140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60
30116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60
30101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 100
30106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 60
30131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60
30114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18169 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن 2 دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید