دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش ریاضیات و کاربردها و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15303 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15007 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15017 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15021 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15030 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15038 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15052 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15064 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15070 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15082 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15088 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15138 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15146 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15202 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15207 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15210 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15218 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 5
15225 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15232 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15237 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15244 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 4
15247 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 4
15251 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 8
15253 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15256 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15188 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15261 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15267 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15280 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15289 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15300 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15327 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15355 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15364 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15366 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15367 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15305 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15009 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15003 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15025 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15040 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15067 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15083 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15104 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15147 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15208 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15241 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15254 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15264 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15271 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15284 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15292 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
30685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
31462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31293 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30803 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
41052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
41533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
41672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید