دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فیزیک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15008 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15019 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15033 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15057 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15065 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15074 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15089 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15101 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15123 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15139 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15170 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15176 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15203 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15212 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15226 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15233 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15238 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15252 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
15257 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 7
15262 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15281 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15290 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 7
15362 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15365 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15010 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15068 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15079 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15091 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15106 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15120 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15127 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15135 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15206 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15229 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15235 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15242 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15259 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15265 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15286 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15293 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
30929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
41073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
41178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
40903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
40909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
40930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
40937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
40958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
40991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
41010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8

نظر خود را بنویسید