دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش آمار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15302 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15016 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15020 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15031 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15063 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15069 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15099 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15137 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15161 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15201 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15215 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15217 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن 5
15224 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15231 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15236 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15255 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 7
15260 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15266 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15279 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15288 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15354 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15363 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15304 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15024 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15066 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15090 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15103 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15118 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15140 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15240 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15263 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15270 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15283 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15291 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
41070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
40906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
40935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
40939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
40951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
40988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید