دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم کامپیوتر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15018 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15022 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15153 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15211 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15216 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15219 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 5
15268 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
15328 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
15368 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15371 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 7
15306 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15026 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15272 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15372 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 2
30686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 4
30847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 4
31777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
30849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 6
31144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
41053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41473 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید