دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی کامپیوتر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15315 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
15023 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
49005 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15310 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 4
15223 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 8
15245 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 5
15246 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق مرد 4
15339 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15370 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15307 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15318 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15028 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
49006 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
15109 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15144 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15313 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 2
15193 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15276 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15342 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15351 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15184 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15152 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
30869 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق مرد 4
30871 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
31084 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30876 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31526 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30692 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
30883 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31535 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31802 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31543 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30980 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30913 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31349 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31599 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30946 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
31646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 6
31759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31228 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30852 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 12 دوره مجازی
30853 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 12 دوره مجازی
30854 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 12 دوره مجازی
41055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
40917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ورزقان آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پلدشت آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان (محل تحصیل سعدآباد) بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بردسکن خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان (محل تحصیل منطقه آزاد اروند) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
41645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لیکک کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
42230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید