دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی عمران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15338 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
15317 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15027 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 1
49004 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 1
15085 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
15275 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 2
15341 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15350 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15115 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15183 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
31083 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31525 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31534 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31801 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31542 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31552 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31598 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31290 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30956 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31294 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31692 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عین القضات - میانه آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31725 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31227 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
40916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
40997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5
41610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5
41655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5
42041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
42078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید