دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی برق و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15337 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
15034 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 2
49002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 1
15084 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15107 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15230 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 1
15191 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15273 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 2
15340 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15347 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15151 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
30867 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق مرد 6
30873 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31142 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
31520 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30881 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 18
31531 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31798 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31538 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30912 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
30918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
30827 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30746 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30955 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
30823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
31362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
30659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31770 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31754 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فراز - گچساران کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31219 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31325 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ندای دانش - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
41074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
40910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
40992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید