دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی فنی برق و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15036 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
30889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن 15
31563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31351 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران کاردانی فنی برق صرفا سوابق مرد 10
31201 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
30650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31224 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
31768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید