دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15046 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 3
15049 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 2
30821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31600 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 5
31434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
30731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31752 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
30657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه خویی - خوی آذربایجان غربی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31200 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31223 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید