دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی معماری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15110 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 2
15116 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15054 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 3
31086 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30839 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31527 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31536 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31803 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31544 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30981 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31744 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31554 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30947 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31789 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31205 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30802 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن 6
31478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31221 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31497 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31229 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
41090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
40918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
40924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
40945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
40999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 4
41250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید