دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مشاوره و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15910 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 1
31954 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31922 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32104 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
31976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن 3
32056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد نوش آباد اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد رشتخوار خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لنده کهگیلویه وبویراحمد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
44906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42881 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی) آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید