دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی صنایع و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15309 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 4
15222 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 8
15324 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 4
15143 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15312 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 2
15274 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15334 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15326 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 2
15349 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15359 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15182 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
31524 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31533 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31800 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31541 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31334 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31448 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
31645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30756 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31023 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
31258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
30771 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31202 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31771 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31220 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
41054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب مرند آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکزمهاباد(محل تحصیل گوک تپه) آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 5
41504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان (محل تحصیل منطقه آزاد اروند) خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید