دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی پزشکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15164 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
30868 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق مرد 4
30870 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
30874 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31521 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30882 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
31532 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31799 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31539 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31244 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30942 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30951 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 14
31022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
31189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31689 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30789 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31755 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
41075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 8
41180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
41261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 8
41423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
41500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
41606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
41676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 8
41748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
42206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
42216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید