دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی نقشه برداری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30878 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31529 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31296 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30800 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31323 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
41235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 4
41271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید