دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش معماری داخلی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30837 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31519 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30941 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30751 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31716 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید