دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی پلیمر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 6
41181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 8
40911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 8
40993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 8
41262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 8
41424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4

نظر خود را بنویسید