دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی شهرسازی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
30816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن 10
31638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31297 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید