دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش باستان شناسی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13154 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 60
13158 روزانه دانشگاه تهران تهران باستان شناسی با آزمون زن و مرد 38
13187 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 35
13278 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13306 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی با آزمون زن و مرد 25
13362 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) خوزستان باستان شناسی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13452 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 12
13510 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13554 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی با آزمون زن و مرد 50
13580 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 30
13616 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون زن 20
15928 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
13156 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 10
13191 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 15
13289 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13311 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی با آزمون زن و مرد 5
13460 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 5
13520 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 15
15925 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
13583 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 10
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
32105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید