دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش حقوق و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 50
13058 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 25
13080 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق با آزمون زن و مرد 30
13002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون زن 60
13576 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق با آزمون زن و مرد 35
13091 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13102 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13111 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق با آزمون زن و مرد 35
13127 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق با آزمون زن و مرد 37
13139 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 27
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60
13173 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حقوق با آزمون زن و مرد 60 توضیحات در بخش پیوستها
13644 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حقوق با آزمون زن 35
13196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13226 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13231 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 60
13244 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13254 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حقوق با آزمون زن و مرد 30
13264 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13299 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13307 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق با آزمون زن و مرد 35
13341 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 110
13351 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13365 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 35 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13376 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 60
13388 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13444 روزانه دانشگاه قم قم حقوق با آزمون زن و مرد 55
13454 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13471 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13481 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 30
13495 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق با آزمون زن و مرد 45
13513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون زن و مرد 35
13533 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13560 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق با آزمون زن و مرد 50
13568 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13571 روزانه دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13635 روزانه دانشگاه یزد یزد حقوق با آزمون زن و مرد 60
13648 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون مرد 30
13045 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13071 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 8
13087 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق با آزمون زن و مرد 10
13006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون مرد 20
13119 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13148 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 18
13645 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حقوق با آزمون زن 35
13204 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13228 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13239 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 10
13249 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13258 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حقوق با آزمون زن و مرد 5
13268 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 35
13312 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق با آزمون زن و مرد 5
13404 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 20
13436 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 20
13462 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 8
13476 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13486 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 10
13504 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق با آزمون زن و مرد 45
13523 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون زن و مرد 15
13545 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13570 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13573 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13643 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حقوق با آزمون زن و مرد 40
13649 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن 10
15912 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15908 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 27
15917 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 180 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
30205 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 60 گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
30212 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون مرد 40
30213 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
31993 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32006 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30219 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 60
30201 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 60
32069 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30203 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60
32103 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54 محل تحصیل یزد
30218 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق با آزمون زن و مرد 45
31958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حقوق با آزمون زن 40
30210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حقوق با آزمون مرد 40
31978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حقوق صرفا سوابق زن 54
31985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30207 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 60
32073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30214 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 60
31959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30215 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 60
31941 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31909 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31911 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 60
32048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
30211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران حقوق با آزمون مرد 60
31926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق مرد 36 محل تحصیل واحد برادران
32035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق زن 36 محل تحصیل واحد خواهران
32039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حقوق صرفا سوابق زن 54
32093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حقوق صرفا سوابق زن 54
32012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31949 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31946 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 108 دوره مجازی
31947 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 108 دوره مجازی
40304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حقوق با آزمون زن و مرد 50
42952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 50
43011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 50
43130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خور اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 50
43168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد نوش آباد اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق با آزمون زن و مرد 50
43218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق با آزمون زن و مرد 50
43235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق با آزمون زن و مرد 50
43249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 50
42709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ترکمنچای آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حقوق با آزمون زن و مرد 50
42830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهیندژ(محل تحصیل کشاورز) آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
42937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
43462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
40325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
43483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد دوغارون خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حقوق با آزمون زن و مرد 50
43806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 50
44236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محلتحصیلاسفرورین) قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق با آزمون زن و مرد 50
44391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محلتحصیلاسفرورین) قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حقوق با آزمون زن و مرد 50
44427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حقوق با آزمون زن و مرد 50
44554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 50
44669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد مارگون کهگیلویه وبویراحمد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 50
45016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 50
45051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد پارسیان هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
40335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق با آزمون زن و مرد 50
45313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43511 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان چهارمحال و بختیاری-مرکزفارسان (محل تحصیل باباحیدر) چهارمحال وبختیاری حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18191 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18182 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18195 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18185 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان

نظر خود را بنویسید