دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم سیاسی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13016 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 25
13037 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 35
13003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 60
13094 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 50
13106 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13114 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13130 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13143 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 21
13155 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13168 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13200 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 48
13224 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13234 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13301 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13325 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13345 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13355 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13380 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 45
13394 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13499 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13517 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 35
13537 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13564 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13621 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13639 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 10
13049 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 20
13122 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13151 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 14
13157 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13208 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 12
13240 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 20
13334 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13361 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13440 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13508 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13527 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13628 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
32020 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 41
32009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 54
42946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
42894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45

نظر خود را بنویسید