دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش علوم قضایی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13419 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی با آزمون مرد 100 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
30220 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم قضایی با آزمون زن و مرد 60
31934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان علوم قضایی صرفا سوابق زن 54

نظر خود را بنویسید