دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مدیریت جهانگردی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 22
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16246 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16302 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 15
16328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
16416 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
16448 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16483 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16494 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 30
16499 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16549 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 7
16564 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
16587 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 36
16107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16247 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2
16338 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 6
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16491 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
16495 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
16306 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 120 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
32737 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
33050 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32301 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32417 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 36
32399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
33019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
33210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
45782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 30
45557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 30
46268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
46997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 30
47053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد سی سخت کهگیلویه وبویراحمد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
48146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18242 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18277 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18285 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18237 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18247 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نظر خود را بنویسید