دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش جغرافیا و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 36
13096 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13110 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 80
13138 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13162 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13189 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13195 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 180
13216 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا با آزمون زن و مرد 55
13225 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13230 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا با آزمون زن و مرد 70
13243 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا با آزمون زن و مرد 120
13273 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
13281 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 90
13321 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13340 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13350 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13375 روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13423 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13470 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13477 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا با آزمون زن 60
13480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13494 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13512 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
15924 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن 36
13532 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13559 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا با آزمون زن و مرد 120
13567 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13609 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13619 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13634 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
15930 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 32
13044 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13098 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 20
13147 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13193 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
15909 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
13227 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون زن و مرد 14
13248 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 20
13257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13275 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13435 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13485 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13503 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13522 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13569 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13613 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 5
13626 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون زن و مرد 5
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 8
15911 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
31910 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
31912 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
32092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
42942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 90
43010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
42910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
42921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 90
44307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
45378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
45386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18190 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)

نظر خود را بنویسید