دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فلسفه و حکمت اسلامی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13064 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 22
13085 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13579 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13134 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13182 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
13203 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 50
13221 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13236 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13256 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13304 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13358 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45
13371 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16294 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 18 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13431 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13492 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 6
13090 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 10
13211 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 10
13260 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 5
13443 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 15
32026 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم فلسفه و حکمت اسلامی صرفا سوابق زن 54
31945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی صرفا سوابق زن 54

نظر خود را بنویسید