دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مترجمی زبان عربی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13135 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 45
13170 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 38
13237 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 40
13359 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 40
13397 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 18
13413 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 12
32023 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم مترجمی زبان عربی صرفا سوابق زن و مرد 54
31957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مترجمی زبان عربی صرفا سوابق زن 54

نظر خود را بنویسید