دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش تعاون و رفاه اجتماعی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13159 روزانه دانشگاه تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 30
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
13631 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 35
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
42826 پیام نور دانشگاه پیام نور استا ن آذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
42919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 14
45293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18197 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید