دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مردم شناسی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13171 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 30
13541 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 25
13555 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 50
13591 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 35
13642 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون زن و مرد 35
13553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 20
13556 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی صرفا سوابق زن و مرد 40
13597 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 15

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18201 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید