دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش راهنمایی و مشاوره و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13018 روزانه دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13041 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13065 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 20
13095 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 45
13172 روزانه دانشگاه تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13223 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 35
13238 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
13310 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13347 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 30
13360 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
13399 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
13501 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
13519 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 35
13566 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
13611 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 30
13021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
13053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
13077 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 8
15910 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 8
13315 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 5
13415 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
13509 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
13529 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
13615 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
30206 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 60 گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
31954 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31922 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32104 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54 محل تحصیل یزد
32060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق مرد 36 محل تحصیل واحد برادران
32037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن 36 محل تحصیل واحد خواهران
31976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن 54
32056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
31939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
42957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد نوش آباد اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
40302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 50
42713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
42935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
40312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 50
43393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
40326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 50
43689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد رشتخوار خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
43985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لنده کهگیلویه وبویراحمد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
44906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
45367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18193 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18183 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر

نظر خود را بنویسید