دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش باستان شناسی و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14022 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 45
14025 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14052 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 40
14108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 12
14129 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی با آزمون زن و مرد 45
14199 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون زن 15
14028 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14055 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 6
30417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 60

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18215 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
18219 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید