دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش صنایع دستی و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14002 روزانه دانشگاه اراک مرکزی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 40
14006 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 30
14020 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
14024 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی با آزمون زن و مرد 45
14059 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 40
14074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 25
14084 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن و مرد 35
14100 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون زن و مرد 20
14109 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 28
14114 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 35
14123 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14130 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی با آزمون زن و مرد 30
14143 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 25
14187 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 18
14149 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14141 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 30
14013 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 7
14029 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 10
14067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14086 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14125 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14144 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14162 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14142 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 15
30407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 60
40415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18222 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18224 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد

نظر خود را بنویسید