دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش عکاسی و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14038 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی با آزمون زن 12
14062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 30
14134 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 12
14189 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون زن و مرد 15
14153 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 10
14070 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 25
14138 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 8
14166 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 4
30364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
40417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18209 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه نیشابوردانشگاه نیشابور مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نظر خود را بنویسید