دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فرش و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش با آزمون زن و مرد 40
14026 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش صرفا سوابق زن و مرد 40
14063 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 45
14075 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون زن و مرد 25
14087 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش صرفا سوابق زن و مرد 35
14089 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون زن و مرد 50
14096 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا سوابق زن و مرد 45
14101 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش با آزمون زن و مرد 20
14110 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 28
14190 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 25
14154 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 12
14200 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش با آزمون زن و مرد 25
14181 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14183 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق مرد 30
14030 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش صرفا سوابق زن و مرد 10
14071 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 15
14088 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش صرفا سوابق زن و مرد 5
14113 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 12
14167 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 5
40418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فرش صرفا سوابق زن و مرد 50
40489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش صرفا سوابق زن و مرد 80
40497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش صرفا سوابق زن و مرد 80

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18212 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18213 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور)دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18221 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا سوابق مرد 2 دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشگاه هنر اسلامی تبریز مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید