دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش نقاشی و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14004 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی با آزمون زن و مرد 50
14011 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 38
14023 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون زن و مرد 35
14040 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی با آزمون زن 12
14057 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون زن و مرد 21
14065 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14077 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
14082 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 50 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14091 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14098 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون زن و مرد 40
14119 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون زن و مرد 35
14131 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14136 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14195 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی با آزمون زن و مرد 18
14156 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 12
14203 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی با آزمون زن و مرد 25
14205 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی با آزمون زن و مرد 26
14018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 9
14073 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
14078 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14122 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14140 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون زن و مرد 10
14169 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 8
30324 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 60
30333 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 60
30365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی صرفا سوابق زن 60
30351 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی صرفا سوابق زن 60
30411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
40406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18218 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید