دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اردکان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 20
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون مرد 25
10027 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون مرد 25
10028 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون مرد 25
10029 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون مرد 30
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 25
10031 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 3
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 3
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
10032 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون زن 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون زن 5
10034 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون زن 5
10035 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون زن 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون زن 5
10037 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن 5
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید