دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آمل - خیابان طالب آملی - بلوار ولایت - ولایت 16 - کد پستی 4617933586 شماره تماس دانشگاه  01143080576 -01144280606 -  01144289595 - 01143080575- 01143083293  شماره دورنگار دانشگاه پیام نور مرکز آمل: 44280822

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
44993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید